Skap gode arbeidsdager med trygghet, arbeidslyst og glede

Renate Skaue

Lærerike foredrag og engasjerende workshops med Renate Skaue

Bli med meg på en positiv, inspirerende og tankevekkende reise inn i arbeidslivet. Jeg er en erfaren og engasjert kurs- og foredragsholder, bedriftsveileder og formidler. Målet mitt er å skape bevissthet om hvordan vi alle kan være med å gjøre bevisste valg som fremmer arbeidslyst, godt medarbeiderskap og som bidrar til psykologisk trygghet i arbeidshverdagen.

Med nordnorsk glimt i øyet, raushet, god teoretisk forankring og treffende eksempler holder jeg engasjerende foredrag og workshops. Jeg deler kunnskap og formidler ekte, nært og direkte. På denne måten blir innholdet forståelig og relevant og åpner øynene for den enkeltes ansvar – hvem er du egentlig på din arbeidsplass?

Hvorfor psykologisk
trygghet?

Psykologisk trygghet handler om å ville hverandre vel og å være trygg på arbeidsplassen. Det er viktig å etablere en visshet om at alle kan ta ordet og bli møtt med velvilje, ikke motstand eller straff – selv i de vanskelige samtalene. God inkludering og trygghet skaper holdninger i forhold til å hjelpe hverandre, tørre å begå feil, og vilje til å ta risiko i jakten på resultater.

 
Workshop     Foredrag

Hvem er du på din arbeidsplass?

Hva gjør du for å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver? Bli bevisst dine egne handlinger, og hvordan du påvirker andre til å bidra til et godt medarbeiderskap på din arbeidsplass. Spørsmålene og utfordringene er mange. Det mest interessante er imidlertid at dette er noe vi reflekterer alt for lite over.

Foredrag    Workshop

Sett fokus på arbeidsgleden!

Lysten driver verket! De gode arbeidsplassene har stolte, engasjerte og glade medarbeidere. Skap en kultur hvor det er gøy å være god, hvor de ansatte har lyst til å lykkes og er stolte over jobben sin. Jeg bidrar med gode eksempler, egne erfaringer, konkrete verktøy og øvelser i nært samspill med dere.

Foredrag

Gunhild Årnes Guttvik

UiT Norges arktiske universitet

Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap / lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen.


Randi Laukli

Norwegian Centre for E-health Research

Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom.


Randi Danielsen

Norges arktiske studentsamskipnad

Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!


Renate Skaue

TA kontakt

Jeg jobber for å fremme psykologisk trygghet, arbeidsglede og godt medarbeiderskap på arbeidsplassen gjennom skreddersydde foredrag og workshops.


Ta kontakt med meg eller min samarbeidspartner Athenas for booking eller en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for å sette fokus på arbeidsmiljøet hos dere.