Skap gode arbeidsdager med trygghet, arbeidslyst og glede

Renate Skaue

Lærerike foredrag og engasjerende workshops

Renate Skaue er en erfaren bedriftsveileder og inspirerende formidler. Bli med på en positiv og tankevekkende reise inn i arbeidslivet. Målet er å skape bevissthet om hvordan vi alle kan være med å gjøre bevisste valg som fremmer arbeidslyst, godt medarbeiderskap og som bidrar til å skape en trygg og god arbeidshverdag.

Med nordnorsk glimt i øyet, raushet, god teoretisk forankring og treffende eksempler, holder Renate engasjerende foredrag. Hun deler villig av sin kunnskap, og formidler ekte, nært og direkte. På denne måten blir innholdet forståelig og relevant og åpner øynene for den enkeltes ansvar — hvem er du egentlig på din arbeidsplass?

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet handler om å være den beste utgaven av seg selv på arbeidsplassen. Det er viktig å etablere en visshet om at man kan ta ordet og bli møtt med velvilje, ikke motstand eller straff — selv i de vanskelige samtalene. God inkludering og trygghet skaper holdninger i forhold til å begå feil, og vilje til å ta risiko i jakten på gode resultater.

 
Workshop

Hvem er du på din arbeidsplass?

Hva gjør du for å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver? Bli bevisst hvordan du selv bidrar, og hvordan du påvirker andre til å bidra til et godt medarbeiderskap på din arbeidsplass. Spørsmålene og utfordringene er mange. Det mest interessante er imidlertid at dette er noe vi reflekterer alt for lite over.

Foredrag    Workshop

Sats på arbeidsgleden

Lysten driver verket! Gode arbeidsplasser har stolte, engasjerte og glade medarbeidere. Skap en kultur hvor det er gøy å være god, hvor de ansatte har lyst til å lykkes og er stolt over jobben sin. Renate Skaue bidrar med innsikt, gode verktøy og øvelser i nært samspill med bedrifter og ansatte

Foredrag   Workshop

Gunhild Årnes Guttvik

UiT Norges arktiske universitet

Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap / lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen.


Randi Laukli

Norwegian Centre for E-health Research

Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom.


Randi Danielsen

Norges arktiske studentsamskipnad

Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!


Renate Skaue

kontakt og book renate

Ønsker du å skape mer glede og bedre samarbeid på din arbeidsplass?

Renate jobber for å fremme arbeidsglede og godt medarbeiderskap.
Send en forespørsel her - selvfølgelig helt uten forpliktelser.

Kontakt Renate via knappen - eller på tlf: 482 44 040 / renate@skauro.no