Renate Skaue Jørgensen

medarbeiderskap og arbeidsglede

Bedriftsveileder og medarbeiderskaper som brenner for å lage gode arbeidsdager, arbeidslyst og glede.

foredrag

Et foredrag med Renate Skaue Jørgensen gir deg:

  • Arbeidsglede og medarbeiderskap satt i fokus, med gode eksempler og trygg forankring i fagstoff.
  • En formidler som vekker forsamlingen og åpner øynene for den enkeltes ansvar.
  • Treffende budskap som er svært relevant og forståelig for alle.

lærerike og engasjerende foredrag

Hvem er du på din arbeidsplass? Hvordan bidrar du til å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver?


Dette er interessante spørsmål vi kanskje sjeldent reflekterer over, men som erfaringer tilsier er noe vi må snakke mer om.


Med glimt i øyet, raushet, god forankring i teori og mange treffende eksempler, holder Renate Skaue Jørgensen engasjerende foredrag. Lær mer om arbeidsglede, yrkesstolthet og medarbeiderskap!

Ta bevisste valg som fremmer arbeidsgleden!

Hvem er du på din arbeidsplass?

Hva gjør du for å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver? Bli bevisst hvordan du selv bidrar, og hvordan du påvirker andre til å bidra til et godt medarbeiderskap på din arbeidsplass.

Sats på arbeidsgleden!

Lysten driver verket! Gode arbeidsplasser har stolte, engasjerte og glade medarbeidere. Skap en kultur hvor det er gøy å være god, hvor de ansatte har lyst til å lykkes og er stolt over jobben sin.

Gunhild Årnes Guttvik

UiT Norges arktiske universitet

Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap / lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen.


Randi Laukli

Norwegian Centre for E-health Research

Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom.


Randi Danielsen

Norges arktiske studentsamskipnad

Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!


Renate Skaue Jørgensen

kontakt og book renate

Ønsker du å skape mer glede og bedre samarbeid på din arbeidsplass?

Renate jobber for å fremme arbeidsglede og godt medarbeiderskap.
Send en forespørsel her - selvfølgelig helt uten forpliktelser.

Kontakt oss via knappen - eller på tlf: 911 16 989 / kontakt@athenas.no