Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Åse-Merete Pedersen

Seksjonsleder Medisinsk kontortjeneste

Vi ønsket å bygge en solid grunnmur basert på engasjement, kollegaomsorg og arbeidsglede, slik at vi kunne stå støtt i omstillingen vi skulle igjennom det kommende året. Etter et par planleggingsmøter var vi klar, og Renate loset oss elegant gjennom en fagdag og tre månedlige oppfølgingsmøter med ulike temaer og nyttige verktøy. Renate har en egen evne til å engasjere deltakerne, er dedikert, har godt humør og er lett å jobbe med under forberedende møter. Jeg har brukt Skauro ved flere anledninger og tilbakemeldingene fra deltakerne har alltid vært udelt positive.

Peab Support AS

HILDE GRØNBECH-HOPE

Lønnssjef

Vi er et team på 6 personer i Peab Support AS som ønsket å rette fokus på arbeidsglede og medarbeiderskap.
Det ble en heldags workshop som har satt sine positive spor i teamet i ettertid. Renate er en dyktig og behagelig foreleser som er tilstede i rommet og engasjerer.
Hun har gitt oss et verktøy som vi kan bruke i hverdagen når vi av og til glemmer å ta vare på og se hverandre.
Dagen og tiden etter har gitt oss en boost og nytt pågangsmot i en travel hverdag.
Jeg gir Renate de beste anbefalinger.

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Hege Roland Persson

Avdelingsleder

Vi hadde en fruktbar dag sammen med Renate der vi fokuserte på arbeidsglede og medarbeiderskap. Vi fikk presentert teori innen relevant tematikk og case/egenerfaringer fra Renate. Vi gjennomførte også gruppearbeider med tilhørende presentasjoner og diskusjoner i plenum. Dette var svært nyttig for oss alle, og vi ser frem til et samarbeid med Renate også fremover.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro Sundstrøm

Seksjonsleder, Personal og organisasjon

Renate Skaue Jørgensen ble valgt til å lede en heldags workshop innen arbeidsglede og medarbeiderskap på fagdag for vår avdeling. Hun greide med en god porsjon humor å skape et voldsomt engasjement, og la frem budskapet på en slik måte at jeg tror alle og enhver i rommet kunne kjenne seg igjen i noe av sin egen adferd. Hun ga oss motivasjon og praktiske tips til å jobbe videre med teamet i avdelingen. Tilbakemeldinger fra deltakerne var blant annet:

YS Stat

Pål N. Arnesen

Leder YS Stat

Renate ga YS Stats lederkonferanse en solid dose med arbeidsglede og medarbeiderskap. Et foredrag fullt av egne erfaringer og faglig forankring, fremført på en levende og entusiastisk måte. Varmeste anbefalinger er herved gitt!

NAV

Lis Østerbø

Avdelingsdirektør

Vi er en saksbehandlerenhet i NAV med om lag 100 ansatte spredt på tre lokasjoner. Vi har brukt Renate S. Jørgensen og hennes foredrag om medarbeiderskap i forbindelse med et internt prosjekt. Hun har hatt samlinger med alle avdelingene og vi har veldig gode erfaringer med henne. Hun er tydelig, ydmyk, lyttende og byr på seg selv. Hun er alltid veldig godt forberedt og hun er også veldig flink til å justere opplegget underveis dersom det er behov for det. Våre ansatte har selv uttrykt blant annet; « dette noe av det beste foredraget jeg har hørt» og «dette ga meg virkelig noe å tenke på».
Hun har bidratt til at vi alle har blitt mer bevisst vår egen adferd og dens betydning for arbeidsmiljø og læring i organisasjonen. Vi kan gi henne våre beste anbefalinger.

UiT Norges arktiske universitet

Gunhild Årnes Guttvik

Personalrådgiver/Nestleder

Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap / lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen. Det er veldig lett å kjenne seg igjen i det hun snakker om, og jeg fikk flere «aha- opplevelser» underveis. Hun greide å trykke på de knappene som både fikk følelser i sving og latteren til å trille. Etter foredraget satt jeg igjen med følelsen av at jeg kan få til det jeg selv vil! Kan anbefale Renate på det varmeste!

Norges arktiske studentsamskipnad

Randi Danielsen

Leder fellestjenester

Renate har holdt innlegg om Arbeidsglede for våre ledere og verneombud på HMS dagen i 2015. Hun viste stort engasjement og delte av sin kunnskap til oss. Det var balanse i praktiske oppgaver og foredragsform. Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!

Randstad

Kristin Lindberg

Sales Manager Recruitment

Jeg har hørt foredrag fra Renate S. Jørgensen ved flere anledninger; eksempelvis små nettverkssamlinger, kundearrangement Skauro, lunsjseminarer for Næringsforeningen. Hun behersker vel så godt å snakke med forsamlinger for 2 eller for 100 personer. Renate er en person med umiddelbar appell, som vekker tillit. Dette fordi hun er 100% ærlig og tilstede i sin fremførelse; det du ser er hva du får. Hun deler sine personlige erfaringer og har tilstrekkelig med kunnskap og kompetanse innen temaene hun foreleser. Jeg kan trygt anbefale Renate til alle virksomheter som ønsker seg foredrag om arbeidsglede og medarbeiderskap.

Senter for IKT i utdanningen

Anne Høydal

HR- og administrasjonssjef

Renate er en meget dyktig og behagelig foredragsholder. Jeg har hatt gleden av å delta på opplæring i metodikken hun benytter noe jeg har hatt god nytte av i mitt lederskap/medarbeiderskap. I tillegg har jeg benyttet meg av hennes kompetanse på min arbeidsplass. Hun er engasjert, jordnær, kunnskapsrik og nysgjerrig på de hun jobber sammen med. Jeg blir alltid i godt humør av å jobbe sammen med henne og ikke minst gir hun meg troen på at dette er noe jeg kan klare å få til. Jeg anbefaler Renate på det aller varmeste! Så bare prøv – tviler på du vil angre.

Tromsø Brann og redning

Gry Heggås Jensen

Kontorsjef

God formidlingsevne basert på solid kunnskap, fremført på en personlig og varm måte gjør dette foredraget til en tankevekker for oss alle. Vi kjenner oss igjen i det hun formidler, og blir både inspirert og motivert til å selv gjøre enkle grep for å bli en bedre bidragsyter i eget arbeidsmiljø. Vi har brukt Renate ved flere anledninger både internt i egen organisasjon, og som foredragsholder på større konferanser. Evalueringer vi har gjort taler sitt tydelige språk: «Hun traff samtlige deltakere på hjemmebane». Vi gir Renate våre beste anbefalinger.

Norwegian Centre for E-health Research

Randi Laukli

Communications manager

Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom. Jeg anbefaler Renate til alle organisasjoner som vil gi den interne kulturen en boost.

Nordnorsk Kunstmuseum

Cathrine Steene

Økonomi og HR

Skauro v/Renate Skaue Jørgensen ble hyret inn til heldags fagdag i Nordnorsk Kunstmuseum med tema medarbeiderskap. Formøte med spissing og konkretisering av tematikk var nyttig og la et godt grunnlag for en «treffsikker» fagdag. Innledningen på selve fagdagen opplevdes gjennomarbeidet, relevant og konkret og godt fundert i forskning og fagmiljøer. Eksemplene som ble brukt var også godt forankret i teorien, og samtidig nære nok til å gi humrende gjenkjennelse. Gruppeoppgavene vi jobbet med traff kollegiet godt og de opplevdes direkte anvendelige i vår organisasjonshverdag. Det var hele veien oppfordret til innspill og aktiv deltakelse, noe vi anser som essensielt for å skape eierskap til prosessene vi jobber med i organisasjonen. Vi hadde en rask refleksjonsrunde etter fagdagen, og konklusjonen fra kollegiet var at både Renate som foredragsholder/fasilitator og tematikk var både spennende, konkret, artig å jobbe med og relevant – og dagen ga en veldig positiv boost. Vi bruker gjerne Renate igjen.

Clarion Hotel The Egde

Vidar Torheim Isaksen

Communications manager

Troverdig formidlingsform og veldig «spot on» på presentasjonen rundt medarbeiderskap. Lederprogrammer finnes i fleng. Det er mange som ikke er, eller ønsker å være ledere. Derfor er det er utrolig kjekt å få noen gode tips og råd på hvordan man kan bli en bedre medarbeider. Tror bedrifter kan få vel så stor effekt av å satse denne type kursing for ansatte kombinert med lederutvikling. Jeg deltar gjerne på flere og lengre foredrag/kurs av Renate omhandlende medarbeiderskap.

Meetings AS

Anne-Mari Hernes

Leder & Partner

Meetings har hatt 2 intern-kurs med Renate om medarbeiderskap, samspill og arbeidsglede. Vi opplevde Renate som særdeles engasjert og hun var/er opptatt av at vi skal lykkes i å nå våre mål. Hun og hjalp oss å komme frem til akkurat de grepene vi trengte å ta for å forstå hverandre bedre, øke arbeidsgleden og dermed også effektiviteten. Renates budskap om medarbeiderskap treffer alle – uansett bransje. Hun gjorde det enkelt for alle å forstå viktigheten av godt samspill og ga oss konkrete «verktøy» på veien.

Tromsø Brann og redning

Gry Heggås Jensen

Kontorsjef

"God formidlingsevne basert på solid kunnskap, fremført på en personlig og varm måte gjør dette foredraget til en tankevekker for oss alle. Vi kjenner oss igjen i det hun formidler, og blir både inspirert og motivert til å selv gjøre enkle grep for å bli en bedre bidragsyter i eget arbeidsmiljø. Vi har brukt Renate ved flere anledninger både internt i egen organisasjon, og som foredragsholder på større konferanser. Evalueringer vi har gjort taler sitt tydelige språk: «Hun traff samtlige deltakere på hjemmebane». Vi gir Renate våre beste anbefalinger."

Kongsberg kommune

Elisabeth Strøm

Leder

"Foredraget var meget aktuelt for vårt IA arbeid. Renate formidlet det på en meget troveridg måte, med fokus på ansvarliggjøring av medarbiederne, men uten at noen følte seg "tråkket på"".

Fredrikstad kommune

Voica Imrik

Etatssjef

Renate formidlet sitt budskap til oss på en enkel og treffende måte - ujålete og relevant. Mine medarbeidere var veldig begeistret for henne, og oppgavene hun ga oss fikk oss i gang med gode refleksjoner.

Berg-Hansen Nord-Norge

Berg-Hansen

Leder & Partner

Vi kjørte en Questback på hele vår samling denne helgen og Renate kom ut meget bra på en skala fra 1 til 6, hvor 6 var topp score, så sa hele 86,4% at dette var en sekser, resten på 5.

FOTroms

Mona Olafsen

Fylkessekretær

Relevant, godt bygd opp og godt gjennomført.

Reddi AS

Mali Arnstad

Kommunikasjonsrådgiver

"Jeg har vært på salgskurs hos Renate. Kurset varte i tre timer, og ga meg utrolig mange gode tips til hvordan jeg kan selge tjenestene mine inn til kunder. Hun fikk meg til å tenke på kroppsspråk, stemme og ikke minst hva jeg sier i møte med potensielle kunder. Hun er en veldig dyktig veileder!"

North Sea Seafood AS

Kenneth Fjellskål

CEO

Renate var svært hyggelig og stod absolutt til forventningene og vel så det. Dyktig på forarbeid så vel som fremføring. Alle som var tilstede fra oss har bare positive tilbakemeldinger. Flott levert.

Sametingen

Roy Amundsen

Seniorrådgiver

Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på foredraget Renate hadde hos oss!

Delta

ANDREAS VINDAL

Organisasjonskonsulent

Delta har nettopp hatt gleden av å ha Renate på et 2 timers kurs om arbeidsglede og medarbeidskap. Hun formidler stoffet på en flott og engasjerende måte. Tilbakemeldingene fra våre deltagere var kun positiv. «Beste kurset på lenge», » Nå har jeg lyst til å dra på jobb», «Gav meg noe å tenkte på». Kan anbefale Renate på det sterkeste.

Firda Billag AS

PETER MIDTHUN

ADM. DIR

Foredraget var interessant og inspirerande. Fekk gode tilbakemeldingar frå deltakarane.

Renate Skaue

TA kontakt

Jeg jobber for å fremme psykologisk trygghet, arbeidsglede og godt medarbeiderskap på arbeidsplassen gjennom skreddersydde foredrag og workshops.


Ta kontakt med meg eller min samarbeidspartner Athenas for booking eller en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for å sette fokus på arbeidsmiljøet hos dere.