Renate Skaue

MIN BAKGRUNN

Jeg har jobbet i Skauro siden 2012 med 
mål om å fremme arbeidsglede og medarbeiderskap i både
store og små bedrifter over hele landet. Høsten 2022 utvidet jeg
til også å arbeide med psykologisk trygghet.

Engasjerende formidling
Med god forankring i teori og med treffende eksempler, bidrar jeg med engasjerende foredrag og workshops om psykologisk trygghet, arbeidsglede og medarbeiderskap. Jeg jobber for at vi alle skal kunne gå på jobb fordi vi har lyst og ikke fordi vi må. At vi skal få kjenne på mestring, trygghet og glede i en meningsfull arbeidshverdag.


Jeg har en visjon om å bidra til at enda flere tar bevisste valg som fremmer arbeidslyst og glede, og at flere arbeidsplasser ser gevinsten i å jobbe målrettet og kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Mine verdier er ekte, engasjert og troverdig. Jeg gjør mitt aller beste for å levere god kvalitet til deg som kunde, og produkter i samsvar med deres behov.


Utdanning
Jeg har en Bachelor i markedsføring fra Handelshøgskolen BI, med spesialisering i bedriftsutvikling. Jeg har veilederutdanning i medarbeiderskap fra TeamWork OU og instruktørutdanning og erfaring som kursleder fra SAS.


Kurs og sertifiseringer
Jeg er sertifisert i verktøyet The Fearless Organization Scan hos Seminarer.dk med Christian Ørsted som kursleder. Sertifiseringen tar utgangspunkt i Amy C. Edmondson sin forskning og utvikling av verktøyet for kartlegging. Sammen med min erfaring gir dette meg et godt grunnlag for å jobbe med kartlegging og utvikling av psykologisk trygghet.


Formidling er viktig, og jeg er spesielt interessert i og opptatt av hvordan jeg bruker meg selv som formidler og fasilitator. Jeg har kursene Impact Communicator 1 og 2 og Impact Leader 1 hos performance trainer Roxana Kia i København.


Jeg er også kursleder for Vivat sitt kurs «Førstehjelp ved selvmordsfare» og jeg jobber som frivillig for Kirkens SOS.


Om du ønsker å bli bedre kjent med meg, så ring meg gjerne for en uforpliktende prat.

Renate Skaue

TA KONtakt

Jeg jobber for å fremme psykologisk trygghet, arbeidsglede og godt medarbeiderskap på arbeidsplassen gjennom skreddersydde foredrag og workshops. 

Ta kontakt for booking eller en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for å sette fokus på arbeidsmiljøet hos dere.

Ring meg på 482 44 040 eller mail til  
renate@skauro.no