WORKSHOPS

Å jobbe for en kultur preget av godt medarbeiderskap gir verdi. Hvordan kan vi ta tak i medarbeiderskapet og hva kan vi gjøre i praksis for å utvikle det? Medarbeiderskap handler om å se sin egen rolle på arbeidsplassen. Mange opplever dette som lettere sagt enn gjort.

Det er lett å tenke på og snakke om medarbeiderskapet, men langt mer krevende å få til handlinger som faktisk fører til utvikling. Hva kan jeg gjøre i min arbeidshverdag for å utvikle medarbeiderskapet? Dette er et spørsmål jeg ofte får etter mine foredrag. Både ledere og medarbeidere ønsker å bidra, men vet ikke helt hvordan eller hvor de skal starte.

I en workshop får vi tid til å ta et dypdykk og snakke sammen om medarbeiderskapet på din arbeidsplass. Hva er vi gode på og hva kan vi bli enda bedre på? Hva må vi jobbe med for å utvikle medarbeiderskapet hos oss slik at vi blir enda bedre sammen?

En workshop passer for arbeidsplasser og avdelinger fra 5 til 30 personer. Vi kan samle hele arbeidsplassen, eller bare en avdeling. Mange ledergrupper har også hatt stor nytte av å jobbe med utvikling av medarbeiderskapet sitt. Ønsker du en workshop for en større gruppe? Ta kontakt så ser vi på muligheten for det også.

workshop

Workshop 3-6 timer

  • Du får et foredrag som handler om viktigheten av arbeidsglede og medarbeiderskap med fokus på hvordan dette skaper verdi for din bedrift.
  • Underveis i foredraget vil det bli tid til refleksjoner rundt egen arbeidsglede og eget medarbeiderskap, samt samtaler med dine kollegaer om hvordan medarbeiderskapet er hos dere.
  • Om dere setter av hele dagen (inntil 6 timer) vil vi også få tid til å jobbe med å konkretisere hva din arbeidsplass/avdeling kan bli enda bedre på i forhold til godt medarbeiderskap, og hvilke tiltak dere kan jobbe videre med i etterkant av workshopen. 
workshop

Workshop 1-2 dager

  • Ved å sette av mer tid, slik at vi jobber sammen over 2 arbeidsdager, eller en samling fra lunsj-lunsj, får vi mulighet til å jobbe enda mer i dybden og gå inn på flere områder som berører deres arbeidshverdag.
  • Om ønskelig kan vi på denne samlingen bruke verktøy som er laget spesielt for å jobbe med utvikling av medarbeiderskapet. Mange har hatt stor nytte av å  jobbe med den enkeltes unike egenskaper og hvordan vi fungerer sammen gjennom verktøyet 4 Temperamenter.
  • Samlingen kan også gjennomføres uten bruk av verktøy, hvor vi heller har fokus på gode samtaler og oppgaver knyttet til hvordan arbeidsmiljøet kan bli enda bedre med fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede.Også her vil vi komme frem til hva som kan jobbes videre med og hvilke konkrete tiltak dere kan jobbe videre med.

Renate Skaue Jørgensen

kontakt og book renate

Ønsker du å skape mer glede og bedre samarbeid på din arbeidsplass?

Renate jobber for å fremme arbeidsglede og godt medarbeiderskap.
Send en forespørsel her - selvfølgelig helt uten forpliktelser.

Kontakt oss via knappen - eller på tlf: 911 16 989 / kontakt@athenas.no