Bli enda bedre ved å utvikle arbeidsplassen sammen

Workshops

Effektive workshops om medarbeiderskap og psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet vil være en fundamental kompetanse i framtidens arbeidsliv. Vi må dyrke talentfulle medarbeidere og skape kultur og ytringsklima som gjør de ansatte i stand til å bidra og uttrykke sine meninger klart og tydelig. Å jobbe for en kultur preget av godt medarbeiderskap gir verdi. Men hvordan får vi til handlinger som faktisk fører til utvikling? Hva kan hver enkelt gjøre i sin arbeidshverdag for å utvikle medarbeiderskapet?

Både ledere og medarbeidere ønsker å bidra, men vet ikke helt hvordan eller hvor de skal starte. I en workshop får vi tid til å ta et dypdykk og snakke sammen om medarbeiderskap eller psykologisk trygghet på din arbeidsplass. Hva er vi gode på og hva kan vi bli enda bedre på? Hva må vi jobbe med for å utvikle medarbeiderskapet hos oss slik at vi blir enda bedre sammen?

En workshop passer for arbeidsplasser og avdelinger fra 5 til 30 personer. Vi kan samle hele arbeidsplassen, eller bare en avdeling. Mange ledergrupper har også hatt stor nytte av å jobbe med utvikling. Ønsker du en workshop for en større gruppe? Ta kontakt så ser vi på muligheten for det også.

Workshop

Psykologisk trygghet

Workshop

Medarbeiderskap

Renate Skaue

kontakt og book renate

Ønsker du å skape mer glede og bedre samarbeid på din arbeidsplass?

Renate jobber for å fremme arbeidsglede og godt medarbeiderskap.
Send en forespørsel her - selvfølgelig helt uten forpliktelser.

Kontakt Renate via knappen - eller på tlf: 482 44 040 / renate@skauro.no