Bli enda bedre ved å utvikle arbeidsplassen sammen

Workshops

Effektive workshops om medarbeiderskap og psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet er viktig for læring og utvikling i dagens arbeidsliv. Vi må ville hverandre vel og skape kultur og ytringsklima som gjør de ansatte i stand til å bidra, uttrykke sine meninger og stille spørsmål. Å jobbe for en kultur preget av godt medarbeiderskap gir verdi. Men hvordan skaper vi handlinger som faktisk fører til utvikling? Hva kan du gjøre i din arbeidshverdag for å utvikle medarbeiderskap og trygghet?

Både ledere og medarbeidere ønsker å bidra, men vet ikke helt hvordan eller hvor de skal starte. I en workshop får vi tid til å ta et dypdykk og snakke sammen om medarbeiderskap og/eller kartlegge graden av psykologisk trygghet på din arbeidsplass. Hva er dere gode på og hva kan dere bli enda bedre på? Hva må dere jobbe med for å utvikle dere og lære slik at dere kan bli enda bedre sammen?

En workshop passer for arbeidsplasser og avdelinger som ønsker å jobbe med utvikling over tid. Vi kan samle hele arbeidsplassen eller bare en avdeling eller en ledergruppe. Jeg tilpasser innhold, opplegg og tidsrammen i samarbeid med dere. Tidsbruk fra 3 timer til 2 arbeidsdager, samt oppfølging i etterkant om ønskelig. 

Workshop

Psykologisk trygghet

For å jobbe med utvikling av psykologisk trygghet skaffer vi oss viktig innsikt i nåsituasjonen ved å kartlegge graden av trygghet i arbeidsgruppen. Til dette bruker vi verktøyet The Fearless Organization Scan som er utviklet av Amy C. Edmondson.

Kartleggingen gjennomføres digitalt i forkant av workshop og tar bare et par minutter å besvare for hver deltaker. The Fearless Organization Scan er et meget godt verktøy og en samtalestarter som lar oss fokusere målrettet på hvordan vi kan jobbe sammen for mer psykologisk trygghet i arbeidshverdagen.

Målet med samlingen er å finne ut hvordan dere kan øke graden av trygghet i en travel og krevende arbeidshverdag. Vi diskuterer og gjør praktiske øvelser knyttet til funnene fra den innledende kartleggingen. Jeg kan også bidra med oppfølging og implementering i organsiasjonen i etterkant av workshop. Psykologisk trygghet er ferskvare, og det kan derfor være smart å følge opp med en ny kartlegging og jobbe med denne type organisasjonsutvikling over tid.

Denne workshopen egner seg best i små arbeidsgrupper på 4-20 personer.

Workshop

Medarbeiderskap

Å jobbe sammen for et godt medarbeiderskap er lønnsomt på flere områder og det aller beste verktøyet vi har for å lykkes med dette er den gode dialogen. I denne workshopen starter vi med å bli bevisst på hva medarbeiderskap egentlig handler om og hva hver og en av oss kan gjøre for å bidra.

Med utgangspunkt i bl.a Johan Velten sin litteratur og forskning av Stefan Tengblad ser vi nærmere på medarbeiderskapet på deres arbeidsplass. Vi jobber først individuelt med fokus på hver enkelt sitt bidrag, før vi ser på «vi-et» og hvordan dere sammen kan jobbe og utvikle et enda sterkere kollektiv.

Arbeidet kan avsluttes under samlingen eller tas med videre inn i arbeidshverdagen. Jeg hjelper dere til å komme frem til mål å jobbe videre mot, og om ønskelig finne passende tiltak og konstruktive oppgaver for videre utvikling.

Denne workshopen kan tilpasses grupper i alle størrelser.

Renate Skaue

TA kontakt

Jeg jobber for å fremme psykologisk trygghet, arbeidsglede og godt medarbeiderskap på arbeidsplassen gjennom skreddersydde foredrag og workshops.


Ta kontakt med meg eller min samarbeidspartner Athenas for booking eller en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for å sette fokus på arbeidsmiljøet hos dere.