Ta bevisste valg som fremmer arbeidsgleden

foredrag

Friske foredrag med fokus på arbeidsmiljøet

Jeg vil påvirke flere arbeidsplasser til å jobbe for mer arbeidsglede, godt medarbeiderskap og et psykologisk trygt arbeidsmiljø. Undersøkelser viser at medarbeidere som går på jobb fordi de har lyst og føler seg trygge leverer bedre enn de som ikke gjør det. Dette har jeg erfart selv, og er derfor opptatt av å skape endringer – å få flere til å ta bevisste valg som fremmer arbeidsmiljøet.

I mine foredrag setter jeg fokus glede og trygghet. På bevissthet om egen rolle og på hvordan vi kan bli gode sammen. Jeg deler av egne erfaringer og eksempler som mange kan kjenne seg igjen i. Målet er å skape innsikt og enkle verktøy dere kan ta med og bruke i arbeidshverdagen. Innsikt som gjør det lettere for flere å delta i å bygge sunn og god kultur på arbeidsplassen. 


Godt medarbeiderskap, arbeidsglede og psykologisk trygghet gjør definitivt en forskjell – la ditt arbeidsmiljø nyte godt av det.


Tidsrammen på foredraget bestemmer dere – fra 20 min. og opp til 3 timer. Innhold fra de ulike foredragene kan kombineres og skreddersys etter behov slik at det blir nyttig og relevant for dere. 

Foredrag

Sats på arbeidsgleden

Visste du at medarbeidere som kjenner på stor grad av arbeidsglede leverer bedre på jobb? Flere undersøkelser underbygger påstanden og det gir oss god grunn til å sette fokus på nettopp arbeidsgleden. 

Å omgi seg med ledere og kollegaer som kommer på jobb fordi de har lyst å bidra og som gleder seg til arbeidsdagen er et gode vi alle fortjener.

Ved å bli bevisst på og fremme vår egen arbeidsglede kan vi alle bidra til et enda bedre arbeidsmiljø for oss selv og våre kollegaer. 

I dette foredraget tar vi sats sammen og satser på  mer arbeidsglede.

Foredrag

Psykologisk trygghet

Kjenner du deg trygg i ditt arbeidsmiljø? Kan du stille spørsmål, si din oppriktige mening, be om hjelp eller gjøre feil og samtidig være helt trygg på at du ikke blir straffet, ydmyket eller latterliggjort?

Det er dessverre ikke alle som føler det slik. Et utrygt  arbeidsmiljø er åpenbart til hinder for læring og utvikling, noe som igjen står i veien for å skape både trivsel, arbeidsglede og de gode resultatene. 

 I dette foredraget hjelper jeg dere med å sette psykologisk trygghet på dagsorden og å komme i gang med åpne, gode samtaler om viktigheten av et trygg og godt arbeidsmiljø. 


Foredrag

Godt medarbeiderskap

Hvordan kan egentlig hver og en av oss bidra med et godt medarbeiderskap?

En god start er å bli klar over sitt eget bidrag. Det er ikke alltid like enkelt å se seg selv klart i forhold til hvordan jeg løser mine arbeidsoppgaver, hvem jeg er som kollega og hvordan jeg forholder meg til min arbeidsgiver. 

Dette er arbeid som krever både innsikt og innsats. Men, det er i aller høyeste grad verdt jobben – for det å ha et godt medarbeiderskap gjør en forskjell på arbeidsplassen. 

I dette foredraget tar vi et dypdykk i eget og i teamet sitt medarbeiderskap. 

Renate Skaue

TA kontakt

Jeg jobber for å fremme psykologisk trygghet, arbeidsglede og godt medarbeiderskap på arbeidsplassen gjennom skreddersydde foredrag og workshops.


Ta kontakt med meg eller min samarbeidspartner Athenas for booking eller en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for å sette fokus på arbeidsmiljøet hos dere.